Informacija

Svarbi informacija !!! Žiežmarių- melioratorių gyvenvietės vandens vartotojams !

Nuo rugsėjo 17 dienos gautas VMVT Kaišiadorių maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimas atnaujinti vandens tiekimą Žiežmarių - melioratorių vandenvietės vartotojams. Vanduo gyventojams tiekiamas iš Žiežmarių  vandenvietės. Jo kokybės rodikliai atitinka visus Higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus.

Žiežmarių – melioratorių vandenvietės vandens vartotojų dėmesiui!

Žiežmarių- melioratorių gyvenvietės  vandens vartotojams rekomenduojame  vandens negerti ir nevartoti maistui. Maistui ir gėrimui vartokite vandenį,  pirktą parduotuvėse plastikiniuose  buteliuose arba pasirūpinti juo iš kitų vandenviečių (Žiežmarių, Kaišiadorių). Buityje vandens vartojimas neribojamas.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo duomenys

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tyrimų duomenimis Žiežmarių- melioratorių vandenvietės geriamajame vandenyje vėl nustatyta padidinta ribinė boro koncentracija. Tai gamtinės kilmės tarša, kuri gali svyruoti  ir priklauso nuo geologinės  vandeningo sluoksnio  sudėties.

  Boras – reikalingas kaulams, todėl tai svarbi osteoporozės prevencijos programos dalis. Manoma, kad yra labai galimas ryšys tarp boro trūkumo organizme ir artrito simptomų. Boro žmogaus organizmas gauna su geriamuoju vandeniu ir augaliniu maistu: vaisiais (obuoliais, kriaušėmis, vynuogėmis ir kt.), daržovėmis, ypač lapinėmis, ankštiniais augalais, riešutais. Geriamajame vandenyje boras yra beskonis, bekvapis, bespalvis.

   Boras toksinis cheminis elementas, kurio didelis kiekis kenkia žmogui ir jo reprodukcinei sistemai, todėl Europos Sąjungoje bei Lietuvos higienos normoje  nustatytas boro koncentracijos standartas geriamajame vandenyje yra 1 mg/litre. Pasaulio sveikatos organizacijos parengtame geriamojo vandens kokybės vadove nurodyta rekomenduojama boro koncentracija geriamajame vandenyje – 2,4 mg/l. Pasaulio sveikatos organizacija yra nustačiusi priimtiną saugų vidutinį boro suvartojimo per parą suaugusiems žmonėms – 0,16 mg boro/kg kūno svorio per parą arba vidutiniškai apie 10 mg boro per parą. ( apie 10 litrų per parą žmogui ).

Rumšiškių miestelio gyventojų dėmesiui !

Š. m. liepos 25 d. apie 19 val. Rumšiškių Aisčio gatvėje vykdydami darbus statybininkai pažeidė vandentiekio vamzdį. Vandens tiekimas Aisčio g. gyventojams buvo sustabdytas.

Šiuo metu iškviesti požemines komunikacijas eksploatuojančios įmonės atstovai.

Vandentiekio atkasimo darbai planuojami nuo 12 val. Vandens tiekimas tūrėtų būti atnaujintas apie 16 val.

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Žiežmarių – melioratorių vandenvietės vandens vartotojų dėmesiui!

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2018-07-02 dienos tyrimų duomenimis, Žiežmarių – melioratorių vandenvietės vandenyje boro koncentracija atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Maisto ir veterinarijos tarnyba apribojimų dėl vandens vartojimo maistui ir gėrimui neteikia.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įsipareigoja sistemingai tikrinti boro koncentraciją geriamajame vandenyje ir apie gautus rezultatus informuoti vartotojus.

Kadangi Žiežmarių – melioratorių vandenvietės vandenyje daug įvairių ištirpusių druskų ir pastebima mineralizuoto vandens prietaka, patariame nėščiosioms ir vaikams šį  vandenį ir toliau vartoti saikingai.

Informacija Pravieniškių kaimo gyventojams

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 935, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. V17-292 perimtą turtą iš Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos perdavė patikėjimo teise valdyti UAB „Kaišiadorių vandenys”.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. O3E-40 išdavė patikslintą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, kuri suteikė teisę UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Pravieniškių kaime.

Skaičiuodama mokesčius už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2016-07-13 Nr. X-764 (nauja redakcija Nr. XII-939, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-17) 34 straipsnio 18 punkto ir kitomis nuostatomis. Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas, Bendrovė nuo Įstaigos turto perėmimo dienos visiems savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos tos pačios kategorijos vartotojams ir abonentams privalo tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas vienodomis sąlygomis ir kainomis.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ vartotojams už suteiktas paslaugas taiko Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. V17-197 ir 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. V17-262 (suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013-05-13 nutarimas Nr. 03-153 ir 2014-07-28 nutarimas Nr. 03-625) nustatytus įkainius.

Artimiausiu metu įvertinusi pardavimų ir sąnaudų rodiklių pasikeitimus, bendrovė kreipsis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl kainų už teikiamas paslaugas perskaičiavimo.

X