Paslaugų kainos

Paslaugų kainos

Nuo 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojusios naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pardavimo kainos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais UAB „Kaišiadorių vandenys" perskaičiavo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. V17-197 nustatytas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei pardavimo paslaugų kainas litais į eurus, kainos įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Teikiamų paslaugų kainos gyventojams  .PDF

Teikiamų paslaugų kaina įmonėms (abonentams)  .PDF

Kitų įmonių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas galima rasti:

http://www.regula.lt/vanduo/

Atlygintinų paslaugų kainos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ 2016 m. sausio 26 d. raštą Nr. 44 „Dėl kainų nustatymo už suteikiamas kitas paslaugas“, Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimu nustatytos teikiamų atlygintinų paslaugų kainos.

Atlygintinų paslaugų kainos .PDF

X