Paslaugų kainos

Atlygintinų paslaugų kainos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ 2016 m. sausio 26 d. raštą Nr. 44 „Dėl kainų nustatymo už suteikiamas kitas paslaugas“, Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimu nustatytos teikiamų atlygintinų paslaugų kainos.

Atlygintinų paslaugų kainos .PDF

X