Sutarčių sudarymas

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS SU JURIDINIAIS ASMENIMIS

     Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo Kaišiadorių raj. savivaldybės teritorijoje (Kaišiadorių m.,) bazinę kainą 0,13 Eur/m3 ( be pridėtinės vertės mokesčio).

     Už paviršinių nuotekų tvarkymą Kaišiadorių m. atsakinga UAB „Kaišiadorių vandenys“.

     UAB „Kaišiadorių vandenys“ įgyvendindama Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. V17-49 nuostatas, nuo 2019 m. birželio mėn. 1 d. pradeda taikyti patvirtintą paviršinių nuotekų bazinę kainą.

     Sutartys dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo sudaromos su juridiniais asmenimis, kurių paviršinės nuotekos patenka į UAB „Kaišiadorių vandenys“ eksploatuojamą paviršinių nuotekų infrastruktūrą arba išleidžia į kitą teritoriją, iš kurios paviršinės nuotekos patenka į šią infrastruktūrą.

Sutartį sudaro:

  • Bendrosios sąlygos, kurios nuo 2019-06-01 nepasirašytinai galios visiems abonentams.

Jas galite rasti čia

  • Specialiosios sąlygos, parengtos individualiai kiekvienam abonentui pagal jo pateiktus duomenis. Jų pavyzdį galite rasti čia

     Tuo atveju, jei Abonentas nėra pasirašęs ar atsisako pasirašyti sutarties specialiąsias sąlygas, tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į UAB „Kaišiadorių vandenys“ eksploatuojamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, laikoma, kad Abonentas sutinka su sutarties specialiosiomis sąlygomis ir sutartis yra pasirašyta ir galiojanti

(Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII – 939, septintas skirsnis, 32 straipsnis 4 punktas).

     Prašome iki 2019 m. liepos 1 d. užpildyti specialiųjų  sutarties sąlygų reikalingas skiltis ir atsiųsti el.  p. abonentai@kaisiadoriuvandenys.lt . Dėl informacijos skambinkite tel. 8 346 52737 arba 8 611 55726.

X