Vandens kokybė

2021 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2021 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 28  vandenviečių priežiūrą.

15  vandenvietėje   - Kaišiadorių , Pravieniškių II,  Žiežmarių,  Žaslių, Palomenės, Varkalių, Antakalnio, Nemaitonių, Žiežmarių – melioratorių, Tauckūnų , Neprėkštos,  Mikalauciškių,  Guronių,  Rumšiškių,  Dovainonių    visi tyrimai atitiko reikalavimus

8 vandenvietėse  –  Pakertų, Kruonio, Mūro Strėvininkų, Kalvių, Liutonių, Vilūnų, Paparčių, Kasčiukiškių  fiksuoti vidutinio ilgumo mangano rodiklio viršijimai.

5 vandenvietės  – Kalniškių, Mančiūnų,  Pravieniškių I, Stabintiškių,   Zūbiškių  neturi vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, drumstumo, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Programinės priežiūros rezulatai 2021 m.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse  į skirstomąjį tinklą tiekiamajame   vandenyje  neatitikusius vandens tyrimus pateikiama priede Nr.1.

Priedas Nr.1

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Priedas Nr.2

 Laboratorijos vedėja

Vilma Noreikienė

2020 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2020 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 28  vandenviečių priežiūrą. (Kiemelių II ir Stoniavos gyvenviečių vartotojai 2020 m. prijungti prie Kaišiadorių ir Žiežmarių vandenviečių)

21  vandenvietėje   - Kaišiadorių , Pravieniškių II,  Žiežmarių,  Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės,  Kalvių, Liutonių, Varkalių, Vilūnų, Antakalnio, Nemaitonių, Žiežmarių – melioratorių, Tauckūnų , Neprėkštos,  Kasčiukiškių, Mikalauciškių,  Guronių,  Rumšiškių,  Dovainonių    visi tyrimai atitiko reikalavimus

2 vandenvietėse  –  Pakertų ir Kruonio  fiksuoti mangano rodiklio viršijimai.

5 vandenvietės  – Kalniškių, Mančiūnų,  Pravieniškių I, Stabintiškių,   Zūbiškių  neturi vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, drumstumo, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse  į skirstomąjį tinklą tiekiamajame   vandenyje  neatitikusius vandens tyrimus pateikiama priede Nr.1.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2020 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2020 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

2019 m. programinės priežiūros rezultatai

     UAB „Kaišiadorių vandenys“  2019 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 30  vandenviečių priežiūrą.

14  vandenviečių  - Kaišiadorių , Pravieniškių II,  Žiežmarių,  Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio,  Kalvių, Liutonių, Varkalių, Vilūnų, Antakalnio, Nemaitonių visi tyrimai atitiko reikalavimus.

9 vandenviečių  – Žiežmarių – melioratorių, Tauckūnų , Neprėkštos,  Kasčiukiškių, Mikalauciškių,  Guronių,  Pakertų,  Rumšiškių,  Dovainonių   fiksuoti trumpalaikiai indikatorinių rodiklių viršijimai, susiję su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu.

7 vandenvietės  – Kalniškių, Mančiūnų,  Pravieniškių I, Stabintiškių,  Kiemelių 2, Stoniavos, Zūbiškių  neturi vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse  į skirstomąjį tinklą tiekiamajame   vandenyje  neatitikusius vandens tyrimus pateikiama priede Nr.1.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2019 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2019 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

2018 m. programinės priežiūros rezultatai

     UAB „Kaišiadorių vandenys“  2018 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 30  vandenviečių priežiūrą.

14  vandenviečių  - Kaišiadorių , Pravieniškių II,  Žiežmarių, Rumšiškių, Dovainonių, Pakertų, Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio,  Kalvių, Liutonių, Varkalių visi tyrimai atitiko reikalavimus

2 vandenviečių  – Antakalnio   ir Žiežmarių MSV  veikla laikinai buvo sustabdyta.  

14 vandenviečių – Kalniškių, Kasčiukiškių, Mančiūnų, Tauckūnų,  Neprėkštos, Pravieniškių I, Stabintiškių, Vilūnų, Guronių  , Mikalaučiškių, Kiemelių 2, Nemaitonių, Stoniavos, Zūbiškių vandenvietėse 2018 m. dar nebuvo  vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse  į skirstomąjį tinklą tiekiamajame   vandenyje  neatitikusius vandens tyrimus pateikiama priede Nr.1.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2018 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2018 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

Vandens kokybė 2018 m.

     Požeminio vandens kokybė priklauso nuo dirvožemio ir gylio, iš kurio jis išgaunamas. Apskritai vandens kokybė priklauso nuo dirvodarinių uolienų. Ar požeminis vanduo švarus, galima spręsti atsižvelgiant į tai, ar dirvožemis guli ant uolos, ar kaip pas mus, ant smėlio ir molio. Požeminis vanduo Lietuvoje yra labai geros kokybės, bet jame yra daug gamtinės kilmės geležies ir mangano, o tai lemia vandens spalvą ir skonį. Daugumoje rajono vandenviečių vanduo nugeležinamas, ir tam nenaudojami jokie cheminiai junginiai. Vandens valymas vyksta prisotinus jį deguonimi ir iškritusias nuosėdas filtruojant per smulkius smėlio- žvyro filtrus.

2017 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2017 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 29  vandenviečių priežiūrą.

12 vandenviečių - Kaišiadorių, Žiežmarių, Rumšiškių, Dovainonių, Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio, Kalvių, Liutonių, Varkalių visi tyrimai atitiko keliamus reikalavimus

2 vandenvietėse – Pakertų ir Žiežmarių MSV buvo sutrikimų. Pakertų vandenvietėje rasti trumpalaikiai (1 dienos) bendrosios geležies ar amonio viršijimai, susiję su vandens filtrų derinimo darbais. Žiežmarių MSV vandenvietėje pas vartotoją vaikų įstaigoje, fiksuotas trumpalaikis (1 dienos) bendrosios geležies, amonio ir sulfato viršijimas.

14 vandenviečių – Kalniškių, Kasčiukiškių, Mančiūnų, Tauckūnų, Neprėkštos, Pravieniškių I, Stabintiškių, Vilūnų, Guronių (Žaslių geležinkelio stoties), Mikalaučiškių, Kiemelių 2, Nemaitonių, Stoniavos, Zūbiškių vandenvietėse nėra vandens ruošimo įrenginių, todėl šiose vandenvietėse bendrosios geležies ir amonio kiekiai viršija leistiną normą.

1 vandenvietėje - Antakalnio k. vandenvietėje vykdytas vandens ruošimo įrenginių remontas. Tuo metu vanduo buvo tiekiamas tiesiai iš gręžinių su padidintu bendrosios geležies ir amonio kiekiu. Gruodžio 10 dieną rasta mikrobinė tarša vartotojų vidaus tinkluose. Vandens tiekimas maistui nutrauktas. Geriamas vanduo vartotojams tiekiamas cisternomis ir plastikiniais buteliais.

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje  (GVTOT)  pateikta 2 lentelėje.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.1,  toksinių tyrimų atsakymai priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2017 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Lentelė Nr. 2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2017 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

 

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

2016 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2016 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 29  vandenviečių priežiūrą.

Visose vandenvietėse nebuvo toksinių ir mikrobiologinių rodiklių viršijimų.

10  vandenviečių  - Kaišiadorių , Žiežmarių, Žiežmarių - melioratorių, Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio,  Kalvių, Liutonių  visi tyrimai atitiko reikalavimus.

5 vandenvietėse – Antakalnio, Dovainonių,  Rumšiškių, Varkalių ir Pakertų vandenvietėse  rasti trumpalaikiai arba vidutinio ilgumo bendrosios geležies ar amonio viršijimai , susiję su vandens vartotojams priklausančių trasų ir  pastatų vidaus vandentiekiu, susiję su vandens ruošimo įrenginių atnaujinimu.

14 vandenviečių – Kalniškių, Kasčiukiškių, Mančiūnų, Tauckūnų,  Neprėkštos, Pravieniškių I, Stabintiškių, Vilūnų, Žaslių geležinkelio stoties, Mikalaučiškių, Kiemelių 2, Nemaitonių, Stoniavos, Zūbiškių vandenvietėse nėra vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies ir amonio kiekiai viršija leistiną normą.

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje  (GVTOT)  pateikta 2 lentelėje.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.1,  toksinių tyrimų atsakymai priede Nr.2.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

2 lentelė

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

2015 m. programinės priežiūros rezultata

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2015 m. programinės priežiūros ataskaitą teikia už 29 vandenviečių priežiūrą.

Visose vandenvietėse nebuvo toksinių ir mikrobiologinių rodiklių viršijimų. Kaišiadorių vandenvietėje atlikti radiologiniai vandens tyrimai, kurie atitiko reikalavimus.

Informacija vartotojams

Viešai iš čiaupo tiekiamas geriamasis vanduo turi būti saugus, o jo kokybe privalo pasirūpinti jį tiekiančios įmonės. Tam reikia nuolat atlikti fizikinius, cheminius, bei mikrobiologinius tyrimus. Tyrimų tvarką –mėginių ėmimo vietas, dažnumą, nustatomų analičių skaičių reglamentuoja šiuo metu galiojantis įstatymas Lietuvos Higienos norma HN 24-2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, o jo vykdymą kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal iš anksto suderintą geriamojo vandens programinės priežiūros planą.

 

X