Vandens kokybė

Vandens kokybė 2018 m.

     Požeminio vandens kokybė priklauso nuo dirvožemio ir gylio, iš kurio jis išgaunamas. Apskritai vandens kokybė priklauso nuo dirvodarinių uolienų. Ar požeminis vanduo švarus, galima spręsti atsižvelgiant į tai, ar dirvožemis guli ant uolos, ar kaip pas mus, ant smėlio ir molio. Požeminis vanduo Lietuvoje yra labai geros kokybės, bet jame yra daug gamtinės kilmės geležies ir mangano, o tai lemia vandens spalvą ir skonį. Daugumoje rajono vandenviečių vanduo nugeležinamas, ir tam nenaudojami jokie cheminiai junginiai. Vandens valymas vyksta prisotinus jį deguonimi ir iškritusias nuosėdas filtruojant per smulkius smėlio- žvyro filtrus.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuolat tikrina 29 rajono vandenviečių vandens kokybę. Teikiame tikrinamų cheminių ( toksinių)  rodiklių sąrašą:

 1. Haloformų suma,
 2. 1,2- dichloretanas,
 3. Tetrachloretenas ir trichloretenas
 4. Benzenas
 5. Fluoridas
 6. Pesticidai
 7. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai
 8. Benz(a)pirenas
 9. Gyvsidabris
 10. Natris
 11. Stibis
 12. Arsenas
 13. Boras
 14. Kadmis
 15. Chromas
 16. Varis
 17. Švinas
 18. Nikelis
 19. Selenas
 20. Aliuminis
 21. Manganas
 22. Cianidai

     Visose vandenvietėse šių cheminių  medžiagų nebuvo rasta, išskyrus Žiežmarių –melioratorių vandenvietėje buvo aptiktas normas viršijantis boro kiekis.                                                                                    

     Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos priėmė sprendimą Žiežmarių – melioratorių vandenvietei išduoti išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio (boro) ribinei vertei taikymo sąlygas.

     Laikinai leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė yra 1,25 mg/l. Išlygos laikotarpio trukmė iki 2020 m. birželio 30 dienos.

     Iki minėtos datos numatytas naujos vandentiekio trasos nutiesimas iš Žiežmarių vandenvietės, esančios Sodų g. 15a ir Žiežmarių – melioratorių vandenvietės sustabdymas.

     Dėl suteiktos išlygos, 2018-11-06 dienos VMVT Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko sprendimu atnaujinta Žiežmarių – melioratorių vandenvietės veikla.

     Žiežmarių – melioratorių gyvenvietės vandens vartotojams  vanduo  šiuo metu tiekiamas iš Žiežmarių vandenvietės, bet atsiradus jo trūkumui, bus jungiamas ir Žiežmarių- melioratorių vandenvietės vanduo.

     Dar vandenyje nuolat tikrinami mikrobiologiniai rodikliai – koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai, kolonijas sudarančių vienetų  skaičius. Jų požeminiame vandenyje nėra ir neturi būti. Visose Kaišiadorių rajono vandenvietėse vanduo neturi mikrobiologinės taršos.

     Kiti rodikliai, indikatoriniai, gyventojų matomi ir jaučiami, tai geležis, drumstumas, spalva, kvapas. Šios vandens savybės gerinamos vandens ruošimo įrenginiuose. Pateikiame su VMVT Kaišiadorių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba ir Kaišiadorių rajono administracija suderintą  sąrašą vandenviečių, kuriuose  laikinai leidžiama kokybės (indikatoriniams) rodikliams  nukrypti nuo Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimų, užtikrinant, kad dėl to nepablogės vandens mikrobiologiniai ir toksiniai rodikliai.

Vandenvietės pavadinimas

Vandens ruošimo įrenginiai

Gyventojų skaičius

Suvartojama  vandens m3/d

 Specifikuotą   vertę viršijantys rodikliai

1. Stabintiškių

Nėra

235

12

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

2. Tauckūnų

Nėra

186

11

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

3. Vilūnų

Nėra

163

11

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

4. Guronių

Nėra

92

6

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

5. Zūbiškių

Nėra

96

3

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

6. Kasčiukiškių

Nėra

93

3

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

7.Mikalauciškių

Nėra

51

3

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

8. Neprėkštos

Nėra

72

3

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

9. Nemaitonių

Nėra

33

2

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

10. Pravieniškių I

Nėra

61

2

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

11. Stoniavos

Nėra

38

2

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

12.Mančiūnų

Nėra

13

1

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

13. Kalniškių

Nėra

23

1

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

14. Kiemelių 2

Nėra

8

1

Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

     Kasčiukiškių, Neprėkštos, Nemaitonių, Vilūnų, Tauckūnų,  Mikalaučiškių, Guronių vandenvietėse jau vyksta vandens gerinimo įrenginių statyba, kurią  planuojama užbaigti 2019 metų pirmame pusmetyje, likusioms  vandenvietėms  ieškoma sprendimų ir  finansinių šaltinių gerai vandens kokybei  užtikrinti.

     Dar šiemet įsipareigojome patikrinti didžiosios dalies vandenviečių radiologinius rodiklius- tritį ir indikacinę dozę. Apie tyrimų  rezultatus gyventojams pranešime tinklalapyje www.kaisiadoriuvandenys.lt

UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija

X