Guronių ir Talpūnų gyventojų dėmesiui !!!

Baigiamas įgyvendinti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo Guronių ir Talpūnų gyvenvietėse projektas. Rangovas pasižadėjęs ne vėliau kaip iki š.m. balandžio 30d. baigti visus darbus ir objektą priduoti eksploatuoti.

Gyventojai, norintys prisijungti prie naujų tinklų, jau dabar gali pasirengti vandentiekio įvadų ir (ar) buitinių nuotekų išvadų projektus.

Apie galimybę atlikti fizinius prisijungimo darbus informuosime papildomai.

Kilus klausymas skambinti: 8 (346) 51 664

Prašymus siųsti elektroniniu paštu: a.masikonis@kaisiadoriuvandenys.lt