2016 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2016 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 29  vandenviečių priežiūrą.

Visose vandenvietėse nebuvo toksinių ir mikrobiologinių rodiklių viršijimų.

10  vandenviečių  - Kaišiadorių , Žiežmarių, Žiežmarių - melioratorių, Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio,  Kalvių, Liutonių  visi tyrimai atitiko reikalavimus.

5 vandenvietėse – Antakalnio, Dovainonių,  Rumšiškių, Varkalių ir Pakertų vandenvietėse  rasti trumpalaikiai arba vidutinio ilgumo bendrosios geležies ar amonio viršijimai , susiję su vandens vartotojams priklausančių trasų ir  pastatų vidaus vandentiekiu, susiję su vandens ruošimo įrenginių atnaujinimu.

14 vandenviečių – Kalniškių, Kasčiukiškių, Mančiūnų, Tauckūnų,  Neprėkštos, Pravieniškių I, Stabintiškių, Vilūnų, Žaslių geležinkelio stoties, Mikalaučiškių, Kiemelių 2, Nemaitonių, Stoniavos, Zūbiškių vandenvietėse nėra vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies ir amonio kiekiai viršija leistiną normą.

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje  (GVTOT)  pateikta 2 lentelėje.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.1,  toksinių tyrimų atsakymai priede Nr.2.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

2 lentelė

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė