PRANEŠĖJŲ APSAUGA UAB „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“

Aktualūs teisės aktai:

 

Informacijos apie pažeidimus UAB „Kaišiadorių vandenys” teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie UAB „Kaišiadorių vandenys” (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – Vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai Bendrovės direktoriui (adresu Gedimino g. 137A, LT-56173 Kaišiadorys);

2. elektroninio pašto adresu pranesk@kaisiadoriuvandenys.lt

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą .odt  .pdf   .docx   formatais (pasirinktinai).

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas bus užtikrintas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Dažniausiai užduodami klausimai