Naujienos

Zūbiškių ir Stabintiškių gyventojų dėmesiui !!!

Informuojame, kad Zūbiškių ir Stabintiškių vandenvietėse yra pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Šiuo metu vykdomi paleidimo ir derinimo darbai, kurių metu vamzdyne gali susidaryti geležies nuosėdos, gali pakisti vandens spalva ir drumstumas, tačiau vanduo išlieka saugus vartojimui.

   Atsiprašome už nepatogumus.

   UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ administracija

(Atnaujinta) Nustatomos kainos nuo vasario 1 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-1690 perskaičiavo ir nustatė UAB „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios bus pradėtos taikyti nuo 2023 m. vasario 1 d.

Kainos

SPRENDIMAS DĖL „KAIŠIADORIŲ VANDENYS" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ 2022 m. spalio 13 d. raštą Nr. S-24 „Dėl UAB „Kaišiadorių vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendžia nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (be PVM) pagal sprendimą Nr. V17E-290.

V17E-290 sprendimo priedas

UAB „Kaišiadorių vandenys“ administracija

Guronių, Talpūnų kaimų gyventojams, dėl prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų

Informuojame, kad įgyvendinant Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą Guronių, Talpūnų kaimuose Žaslių seniūnijoje, Kaišiadorių rajone gyventojai gali jungtis prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Pridedame supaprastintą schemą, kokius veiksmus gyventojai turi atlikti, kad prisijungtų prie centralizuotų tinklų.  Pažymime, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė yra parengusi tvarką dėl išlaidų kompensavimo prisijungiant prie vandentiekio ir nuotekų tinklų tiek namo viduje, tiek išorėje sunkiai besiverčiantiems gyventojams. Su konkrečiais kompensavimo tvarkos reikalavimais galima susipažinti https://teisineinformacija.lt/kaisiadorys/document/9178

Gyventojų prisijungimo schema

 

Vandentiekio informacija

Patiekta vandens 2023 03 21

Kaišiadorių vandenvieteje 1270 m³

Pravieniškių vandenvieteje 670 m³

X