Kitos paslaugos

KITŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS

KITŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM (eurais)

1.

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis bazinė kaina

1 m³

11,82

2.

Apskaitos prietaiso plombavimas (vartotojo prašymu)

vnt.

8,27

3.

Geriamojo vandens apskaitos prietaiso (be apskaitos prietaiso vertės) keitimas vartotojui prašant arba mechaniškai pažeisto

vnt.

16,56

4.

Apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas (nedeklaravus apskaitos rodmenų iki nurodytos datos)

atvejis

13,51

5.

Ventilio pakeitimas (be ventilio vertės)

vnt.

14,11

6.

Klaidingas iškvietimas dėl vandens nutekėjimo

atvejis

21,51

7.

Leidimas prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, techninių sąlygų išdavimas, skaitiklio plombavimas, objekto priėmimas

vnt.

19,11

8.

Vandentiekio tinkluose geriamojo vandens atjungimas

val.

45,30

9.

Klaidingas iškvietimas, neradus vandentiekio-nuotekų tinklų gedimo

atvejis

40,00

10.

Vandentiekio įvado užaklinimas / aklės nuėmimas vidaus tinkluose

atvejis

13,88

11.

Vandentiekio įvado uždarymas-atidarymas name

atvejis

13,51

12.

Vandentiekio įvado uždarymas-atidarymas šulinyje

atvejis

21,86

13.

Pažymos išrašymas (apie atsiskaitymą, suvartojimą)

vnt.

2,33

X