Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių vandenys“ teikia vartotojams ir abonentams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, eksploatuoja Kaišiadorių miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklus. Bendrovės tikslas – patikimai aprūpinti vartotojus tik geros kokybės geriamuoju vandeniu ir gerinti ekologinę rajono būklę, surenkant ir išvalant nuotekas, užtikrinant paslaugų  prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Bendrovė valdo 35,3 ha žemės plotą, kuriame išsidėsčiusios 27 vandenvietės, vandenvietėse įrengti 69 giluminiai gręžiniai, iš jų nuolat veikiantys yra 28. Yra 27 vandens bokštai, iš jų 3 veikiantys Vandenvietės užima 21,7 ha žemės plotą, 13,6 ha žemės plotą užima 14 biologinių valymo įrenginių ir 94 pakėlimo stočių.

UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ vandentvarkos ūkį ir 236,1 km geriamojo vandens skirstomųjų tinklų aptarnauja keturios brigados. Nuotekų biologinius valomuosius įrenginius ir 194,4 km tinklų aptarnauja viena avarinių atstatomųjų darbų brigada. Įmonė turi atestuotą geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriją.Geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 19540 gyventojų, 259 įstaigų. 2021 m. realizuota 932900 m³ vandens.

Nuotekų valymo paslaugomis naudojasi 17276 gyventojai. Per 2021 m. nuotekų valyklose buvo išvalyta 1970927 mln. m³ nuotekų.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įstatinis kapitalas, kuris yra padalintas į 128438 paprastąsias vardines akcijas 2017 m. gruodžio mėn. 31 dieną sudarė 3719564,48 Eur. Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 eur. 100 procentų akcijų turi Kaišiadorių rajono savivaldybė. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. Y1E - 1431 patvirtinti nauji UAB „Kaišiadorių vandenys“ įstatai. Šiuose įstatuose bendrovės valdybos neliko. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas – direktorius.

X