Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių vandenys“ teikia vartotojams ir abonentams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, eksploatuoja Kaišiadorių miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklus. Bendrovės tikslas – patikimai aprūpinti vartotojus tik geros kokybės geriamuoju vandeniu ir gerinti ekologinę rajono būklę, surenkant ir išvalant nuotekas, užtikrinant paslaugų  prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Bendrovė valdo 35,3 ha žemės plotą, kuriame išsidėsčiusios 33 vandenvietė, vandenvietėse įrengti 69 giluminiai gręžiniai, iš jų nuolat veikiantys yra 33. Yra 27 vandens bokštai, iš jų 5 veikiančių. Vandenvietės užima 21,7 ha žemės plotą, 13,6 ha žemės plotą užima 14 biologinių valymo įrenginių ir 94 pakėlimo stočių.

UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ vandentvarkos ūkį ir 226,4 km geriamojo vandens skirstomųjų tinklų aptarnauja trys brigados. Nuotekų biologinius valomuosius įrenginius ir 183,7 km tinklų aptarnauja viena avarinių atstatomųjų darbų brigada. Įmonė turi atestuotą geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriją.Geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 18692 gyventojų, 256 įstaigų. 2017 m. realizuota 552200 m³ vandens.

Nuotekų valymo paslaugomis naudojasi 16412 gyventojai. Per 2017 m. nuotekų valyklose buvo išvalyta 2153800 mln. m³ nuotekų.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įstatinis kapitalas 2017 m. gruodžio mėn. 31 dieną sudarė 3719564,48 Eur, kuris yra padalintas į 128438 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 eur. 100 procentų akcijų turi Kaišiadorių rajono savivaldybė. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. Y1E - 1431 patvirtinti nauji UAB „Kaišiadorių vandenys“ įstatai. Šiuose įstatuose bendrovės valdybos neliko. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas - direktorius.

X