Nuotekų valymas

Taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

NUOTEKŲ VALYMAS 2024 M.

I  KETVIRTIS

KAIŠIADORIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I ketv.

ŽIEŽMARIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I ketv.

PRAVIENIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I ketv.

ANTAKALNIO, KRUONIO, PAKERTŲ, PALOMENĖS, PAPARČIŲ, ŽASLIŲ, RUMŠIŠKIŲ, MŪRO STĖVININKŲ valymo įrenginiai I ketv.

NUOTEKŲ VALYMAS 2023 M.

I II KETVIRTIS

KAIŠIADORIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I II III ketv.

ŽIEŽMARIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I II III ketv.

PRAVIENIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I II ketv.

ANTAKALNIO, KRUONIO, PAKERTŲ, PALOMENĖS, PAPARČIŲ, ŽASLIŲ, RUMŠIŠKIŲ, MŪRO STĖVININKŲ valymo įrenginiai I II III ketv.

Bendorji dalis I II III ketv.

LOMENA I II  IIIketv.

PRAVIENA I II III ketv.

STRĖVA I II III ketv.

NUOTEKŲ VALYMAS 2022 M.

IV KETVIRTIS

KAIŠIADORIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I, II, III, IV ketv.

ŽIEŽMARIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I, II, III, IV ketv.

PRAVIENIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I, II, III, IV ketv.

ANTAKALNIO, KRUONIO, PAKERTŲ, PALOMENĖS, PAPARČIŲ, ŽASLIŲ, RUMŠIŠKIŲ, MŪRO STĖVININKŲ valymo įrenginiai I, II, III, IV ketv.

Bendroji dalis I, II, III, IV ketv.

LOMENA I, II, III, IV ketv.

PRAVIENA I, II, III, IV ketv.

STRĖVA I, II, III, IV ketv.

NUOTEKŲ VALYMAS 2021 M.

I KETVIRTIS

KAIŠIADORIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I ketv.

ŽIEŽMARIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I ketv.

PRAVIENIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLA I ketv.

ANTAKALNIO, KRUONIO, PAKERTŲ, PALOMENĖS, PAPARČIŲ, ŽASLIŲ, RUMŠIŠKIŲ, MŪRO STĖVININKŲ valymo įrenginiai I ketv.

LOMENOS, STRĖVOS, PRAVIENOS aplinkos monitoringo ataskaita I ketv.

II KETVIRTIS

KAIŠIADORIŲ NUOTEKŲ VALYKLA II ketv.

ŽIEŽMARIŲ NUOTEKŲ VALYKLA II ketv.

PRAVIENIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLA II ketv.

ANTAKALNIO, KRUONIO, PAKERTŲ, PALOMENĖS, PAPARČIŲ, ŽASLIŲ, RUMŠIŠKIŲ, MŪRO STĖVININKŲ valymo įrenginiai II ketv.

LOMENOS, STRĖVOS, PRAVIENOS aplinkos monitoringo ataskaita II ketv.

III KETVIRTIS

KAIŠIADORIŲ NUOTEKŲ VALYKLA III ketv.

ŽIEŽMARIŲ NUOTEKŲ VALYKLA III ketv.

PRAVIENIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLA III ketv.

LOMENA III ketv.

PRAVIENA III ketv.

STRĖVA III ketv.

ANTAKALNIO, KRUONIO, PAKERTŲ, PALOMENĖS, PAPARČIŲ, ŽASLIŲ, RUMŠIŠKIŲ, MŪRO STĖVININKŲ valymo įrenginiai III ketv.

IV KETVIRTIS

KAIŠIADORIŲ NUOTEKŲ VALYKLA IV ketv.

ŽIEŽMARIŲ NUOTEKŲ VALYKLA IV ketv.

PRAVIENIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLA IV ketv.

LOMENA IV ketv.

PRAVIENA IV ketv.

STRĖVA IV ketv.

ANTAKALNIO, KRUONIO, PAKERTŲ, PALOMENĖS, PAPARČIŲ, ŽASLIŲ, RUMŠIŠKIŲ, MŪRO STĖVININKŲ valymo įrenginiai IV ketv.

NUOTEKŲ VALYMAS 2020 M.

Bendroji dalis

Antakalnis

Kaišiadorių

Kruonio

Mūro Srėvininkai

Pakertai

Palomenė

Paparčiai

Pravieniškės

Rumšiškės

Žasliai

Žiežmariai

7 išleistuvas

9 išleistuvas

Lomena I - IV ket.

Praviena I - IV ket.

Strėva I - IV ket.

 

X