Sutarčių sudarymas

Sutarčių sudarymas

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sąlygomis:

Sutartis su individualių ir daugiabučių namų vartotojais

1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia:

- prašymą sutarties sudarymui,

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,

- buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,

- jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį,

- jei butas arba namas pirktas iš kito asmens - nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodyti vandens skaitiklių rodmenys turto perėmimo metu.

2. Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų paslaugų teikimo sudarymui, vartotojas pateikia:

- aukščiau išvardintus dokumentus,

- vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimui parengtą projektą. 

X