Paslaugų kainos

Paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-1690 perskaičiavo ir nustatė UAB „Kaišiadorių vandenys“

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios bus pradėtos taikyti nuo 2023 m. vasario 1 d.:

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Paslaugų bazinė kaina be PVM

Paslaugų bazinė kaina su PVM

Gyventojams bute, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

2,87

3,47

t.sk.: geriamojo vandens tiekimas

Eur/ m3

1,53

1,85

nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

1,34

1,62

 

Gyventojams individualiame name, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

2,71

3,27

t.sk.: geriamojo vandens tiekimas

Eur/ m3

1,45

1,75

nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

1,26

1,52

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams,

perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

kai įrengtas apskaitos prietaisas

butui/mėn.

1,55

1,88

kai neįrengtas apskaitos prietaisas

butui/mėn.

0,70

0,85

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams,

perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių namų ar kitų patalpų įvaduose:

kai įrengtas apskaitos prietaisas

apskaitos prietaisui/mėn.

1,07

1,29

kai neįrengtas apskaitos prietaisas

namui/mėn.

0,47

0,57

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams,

perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade:

kai įrengtas apskaitos prietaisas

namui/mėn.

3,73

4,51

Gyventojams

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina:

bendra kaina iš viso:

t. sk.: nuotekų transportavimo kaina*

nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

Eur/ m3

Eur/ m3

13,08

11,82

1,26

15,82

14,30

1,52

* nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis įkainis patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2022-11-24 sprendimu Nr. V17E-290 ir galioja nuo 2022-11-25.

X