Techninės sąlygos prisijungimui

Pristatomų dokumentų techninėms sąlygoms gauti sąrašas:

  1. Laisvos formos prašymas UAB ,,Kaišiadorių vandenys” direktoriaus vardu. Prašyme turi būti nurodyta, kas planuojama statyti (gyvenamasis namas, ūkininko sodyba, prekybos paskirties pastatas ir t.t.), statybos rūšis (nauja statyba, rekonstravimas, nugriovimas ir t.t.), statybvietės adresas, pageidaujami sprendiniai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir nuotekoms tvarkyti, telefono numeris, e. pašto adresas.
  2. Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti statybas, rekonstravimą ir pan., nuosavybės dokumentų kopija.
  3. Jei projektuojamas tinklas būtų įrengiamas per gretimus žemės sklypus, reikalinga gauti visų žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus vykdyti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus sklypų savininkų žemėje. Sutikimo abiejų pusių parašai tvirtinami seniūno arba notaro.
  4. Jei statytojas pageidauja jungtis ne prie UAB ,,Kaišiadorių vandenys” priklausančių tinklų: 

      4.1. tinklo savininkas privalo išduoti rašytinį sutikimą jungtis prie pastarojo žemės sklype įrengto privataus vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklo. Sutikimo abiejų pusių parašai tvirtinami seniūno arba notaro.

      4.2.tinklo savininkas užpildo sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo ketinantiems prisijungti prie infrastruktūros (Sutikimas.pdf).

Kilus klausimas skambinti (8 346) 51 664.

Prašymus siųsti elektroniniu paštu a.masikonis@kaisiadoriuvandenys.lt.

 

X