Paslaugų kainos

Paslaugų kainos įmonėms

 

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-1690 perskaičiavo ir nustatė

UAB „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugų kainas, kurios bus pradėtos taikyti nuo 2023 m. vasario 1 d.:

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Paslaugų bazinė kaina be PVM

Paslaugų bazinė kaina su PVM 

Abonentams (įmonės), geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

2,80

3,39

t.sk.: geriamojo vandens tiekimas

Eur/ m3

1,55

1,88

nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

1,25

1,51

 

Abonentams (įmonės), geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas skirtas patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti

Eur/ m3

2,68

3,24

t.sk.: geriamojo vandens tiekimas

Eur/ m3

1,43

1,73

nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

1,25

1,51

 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos vidutinė kaina abonentams diferencijuojama pagal apskaitos prietaisų diametrus mm

Vid. kaina apskaitos prietaisui/mėn.

4,51

5,46

DN 15 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

1,34

1,62

DN 20 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

1,45

1,75

DN 25 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

3,68

4,45

DN 32 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

6,72

8,13

DN 40 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

10,62

12,85

DN 50 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

17,98

21,76

DN 65 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

21,09

25,52

DN 80 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

23,63

28,59

DN 100 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

27,09

32,78

DN 150 mm

apskaitos prietaisui/mėn.

41,09

49,72

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams

Eur/ m3

0,10

0,12

Įmonėms

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina:

bendra kaina iš viso:

t. sk.: nuotekų transportavimo kaina*

nuotekų tvarkymas

Eur/ m3

Eur/ m3

Eur/ m3

13,07

11,82

1,25

15,81

14,30

1,51

Mokestis už padidintą specifinę taršą

nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/ m3

0,047

0,06

nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos SM koncentracijos padidėjimą

Eur/ m3

0,028

0,03

nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BN koncentracijos padidėjimą

Eur/ m3

0,027

0,03

nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos P fosforo koncentracijos padidėjimą

Eur/ m3

0,027

0,03

* nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis įkainis patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės

tarybos 2022-11-24 sprendimu Nr. V17E-290 ir galioja nuo 2022-11-25.

 

X