Klientų apklausos anketa

Klientų tolerancijos korupcijai nustatymo anketa

Kviečiame užpildyti „Klientų tolerancijos korupcijai nustatymo anketą“. Jūsų nuomonė svarbi mūsų tobulėjimui.

Apklausos anketą rasite čia:  Apklausa

X