Programinės priežiūros rezultatai

2015 m. programinės priežiūros rezultata

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2015 m. programinės priežiūros ataskaitą teikia už 29 vandenviečių priežiūrą.

Visose vandenvietėse nebuvo toksinių ir mikrobiologinių rodiklių viršijimų. Kaišiadorių vandenvietėje atlikti radiologiniai vandens tyrimai, kurie atitiko reikalavimus.

7 vandenvietėse -Kaišiadorių , Pakertų, Palomenės, Paparčių, Žaslių, Kalvių, Liutonių visi tyrimai atitiko reikalavimus

8 vandenvietėse – Antakalnio, Dovainonių, Kruonio, Mūro Strėvininkų, Žiežmarių, Žiežmarių-melioratorių, Rumšiškių, Varkalių vandenvietėse rasti trumpalaikiai arba vidutinio ilgumo bendrosios geležies ar amonio viršijimai , susiję su vandens vartotojams priklausančių trasų ir pastatų vidaus vandentiekiu, susiję su vandens ruošimo įrenginių atnaujinimu.

14 vandenviečių – Kalniškių, Kasčiukiškių, Mančiūnų, Tauckūnų, Neprėkštos, Pravieniškių I, Stabintiškių, Vilūnų, Žaslių geležinkelio stoties, Mikalaučiškių, Kiemelių 2, Nemaitonių, Stoniavos, Zūbiškių vandenvietėse nėra vandens ruošimo įrenginių, todėl ten bendrosios geležies ir amonio kiekiai viršija leistiną normą.

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje pateikta Priedo Nr.3 2 (GVTOT) lentelėje.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.1, priede Nr.2.

Priedas Nr.1 Priedas Nr.2 Priedas Nr.3

Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

X