Programinės priežiūros rezultatai

2017 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2017 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 29  vandenviečių priežiūrą.

12 vandenviečių - Kaišiadorių, Žiežmarių, Rumšiškių, Dovainonių, Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio, Kalvių, Liutonių, Varkalių visi tyrimai atitiko keliamus reikalavimus

2 vandenvietėse – Pakertų ir Žiežmarių MSV buvo sutrikimų. Pakertų vandenvietėje rasti trumpalaikiai (1 dienos) bendrosios geležies ar amonio viršijimai, susiję su vandens filtrų derinimo darbais. Žiežmarių MSV vandenvietėje pas vartotoją vaikų įstaigoje, fiksuotas trumpalaikis (1 dienos) bendrosios geležies, amonio ir sulfato viršijimas.

14 vandenviečių – Kalniškių, Kasčiukiškių, Mančiūnų, Tauckūnų, Neprėkštos, Pravieniškių I, Stabintiškių, Vilūnų, Guronių (Žaslių geležinkelio stoties), Mikalaučiškių, Kiemelių 2, Nemaitonių, Stoniavos, Zūbiškių vandenvietėse nėra vandens ruošimo įrenginių, todėl šiose vandenvietėse bendrosios geležies ir amonio kiekiai viršija leistiną normą.

1 vandenvietėje - Antakalnio k. vandenvietėje vykdytas vandens ruošimo įrenginių remontas. Tuo metu vanduo buvo tiekiamas tiesiai iš gręžinių su padidintu bendrosios geležies ir amonio kiekiu. Gruodžio 10 dieną rasta mikrobinė tarša vartotojų vidaus tinkluose. Vandens tiekimas maistui nutrauktas. Geriamas vanduo vartotojams tiekiamas cisternomis ir plastikiniais buteliais.

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje  (GVTOT)  pateikta 2 lentelėje.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.1,  toksinių tyrimų atsakymai priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2017 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Lentelė Nr. 2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2017 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

 

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

X