Programinės priežiūros rezultatai

2018 m. programinės priežiūros rezultatai

     UAB „Kaišiadorių vandenys“  2018 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 30  vandenviečių priežiūrą.

14  vandenviečių  - Kaišiadorių , Pravieniškių II,  Žiežmarių, Rumšiškių, Dovainonių, Pakertų, Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio,  Kalvių, Liutonių, Varkalių visi tyrimai atitiko reikalavimus

2 vandenviečių  – Antakalnio   ir Žiežmarių MSV  veikla laikinai buvo sustabdyta.  

14 vandenviečių – Kalniškių, Kasčiukiškių, Mančiūnų, Tauckūnų,  Neprėkštos, Pravieniškių I, Stabintiškių, Vilūnų, Guronių  , Mikalaučiškių, Kiemelių 2, Nemaitonių, Stoniavos, Zūbiškių vandenvietėse 2018 m. dar nebuvo  vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse  į skirstomąjį tinklą tiekiamajame   vandenyje  neatitikusius vandens tyrimus pateikiama priede Nr.1.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2018 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2018 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

X