Programinės priežiūros rezultatai

2019 m. programinės priežiūros rezultatai

     UAB „Kaišiadorių vandenys“  2019 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 30  vandenviečių priežiūrą.

14  vandenviečių  - Kaišiadorių , Pravieniškių II,  Žiežmarių,  Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės, Kruonio,  Kalvių, Liutonių, Varkalių, Vilūnų, Antakalnio, Nemaitonių visi tyrimai atitiko reikalavimus.

9 vandenviečių  – Žiežmarių – melioratorių, Tauckūnų , Neprėkštos,  Kasčiukiškių, Mikalauciškių,  Guronių,  Pakertų,  Rumšiškių,  Dovainonių   fiksuoti trumpalaikiai indikatorinių rodiklių viršijimai, susiję su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu.

7 vandenvietės  – Kalniškių, Mančiūnų,  Pravieniškių I, Stabintiškių,  Kiemelių 2, Stoniavos, Zūbiškių  neturi vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse  į skirstomąjį tinklą tiekiamajame   vandenyje  neatitikusius vandens tyrimus pateikiama priede Nr.1.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2019 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2019 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

 Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

X