Programinės priežiūros rezultatai

2020 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2020 m. programinės priežiūros ataskaitą  teikia  už 28  vandenviečių priežiūrą. (Kiemelių II ir Stoniavos gyvenviečių vartotojai 2020 m. prijungti prie Kaišiadorių ir Žiežmarių vandenviečių)

21  vandenvietėje   - Kaišiadorių , Pravieniškių II,  Žiežmarių,  Paparčių, Žaslių, Mūro Strėvininkų, Palomenės,  Kalvių, Liutonių, Varkalių, Vilūnų, Antakalnio, Nemaitonių, Žiežmarių – melioratorių, Tauckūnų , Neprėkštos,  Kasčiukiškių, Mikalauciškių,  Guronių,  Rumšiškių,  Dovainonių    visi tyrimai atitiko reikalavimus

2 vandenvietėse  –  Pakertų ir Kruonio  fiksuoti mangano rodiklio viršijimai.

5 vandenvietės  – Kalniškių, Mančiūnų,  Pravieniškių I, Stabintiškių,   Zūbiškių  neturi vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, drumstumo, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse  į skirstomąjį tinklą tiekiamajame   vandenyje  neatitikusius vandens tyrimus pateikiama priede Nr.1.

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Programinės priežiūros rezulatai 2020 m.

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Nuotekų išvalymo rodikliai 2020 metais pateikta 3 lentelėje:

Lentelė Nr. 3

Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė

X