Programinės priežiūros rezultatai

2022 m. programinės priežiūros rezultatai

UAB „Kaišiadorių vandenys“  2022 m. teikia 28 vandenviečių 2022 m. programinės priežiūros ataskaitą.

23  vandenvietėse  – visi tyrimai atitiko Higienos normos HN 24:2017 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus

5 vandenvietės  – Kalniškių, Mančiūnų,  Pravieniškių I, Stabintiškių,   Zūbiškių – neturi vandens ruošimo įrenginių, todėl ten   bendrosios geležies, amonio, drumstumo, mangano  kiekiai viršijo leistiną normą.

Programinės priežiūros rezulatai 2022 m.

Informacija apie Kaišiadorių rajono gyvenvietėse į skirstomąjį tinklą tiekiamo vandens rodiklius, neatitikusius HN dydžio pateikiama priede Nr.1.

Priedas Nr. 1

Kaišiadorių rajono gyvenvietėms į skirstomąjį tinklą tiekiamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai pateikiami priede Nr.2.

Priedas Nr. 2

X