Vandens suvartojimas

VIDUTINIS SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS 2023

   Nuo 2023 m. vasario 1 d. vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

   UAB „Kaišiadorių vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje apskaičiuotas 2022 m. vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui sudaro 2,07 m3 per mėn.

   Šis vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis bus taikomas nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2024 m. sausio 31 d.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ir taikomas pagal LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 „Dėl LR Vyriausybės 2007-01-31 nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu.

Informuoja UAB „Kaišiadorių vandenys“

X