Naujienos

Dėmesio !

UAB “Kaišiadorių vandenys”  dalyvauja  “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimo” priemonėje ir siekia gauti finansavimą vandentiekio, nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statybai dalį lėšų gaunant iš ES fondų.

Šiais metais pradėsime vandentiekio, nuotekų tinklų ir valymo įrenginių projektavimo darbus.

Seniūnijos jau buvo atlikę gyventojų (tose seniūnijose, kuriose planuojama plėtra) apklausas.

UAB “Kaišiadorių vandenys” darbuotojai atvyks pas gyventojus preliminarių sutarčių sudarymui, dėl prisijungimo prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų, nes įmonei teikiant paraišką prisijungimų skaičius turi būti pagrindžiamas.

Sėkmės atveju būtų įrenginėjama:

2025 m. Pakertų kaime apie 0,88 km nuotekų tinklų;

2026 m. Palomenėje ir Beloniškėse apie 3,13 km nuotekų tinklų ir apie 2,02 km vandentiekio tinkų;

2027 m. Antakalnyje apie 0,97 km nuotekų tinklų;

2028 m. Kruonyje apie 4,16 km nuotekų tinklų ir apie 0,31 km vandentiekio tinklų;

2028 m. Dovainonyse apie 3,36 km nuotekų tinklų ir apie 0,21 km vandentiekio tinklų.

Prašome gyventojus suteikti mūsų darbuotojams reikalingą  informaciją arba kreiptis tel. +370 669 85 722

Sutartis galima pasirašyti ir elektroniniu būdu (prašome kreiptis el. paštu e.kerdokiene@kaisiadoriuvandenys.lt.

X