Naujienos

Informacija Guronių ir Talpūnų k. gyventojams !

Informuojame, kad baigti projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (Guronys, Talpūnai); Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0009 rangos darbai.

            Guronių ir Talpūnų k. gyventojai kviečiami jungtis prie naujai įrengtų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

            Gyventojai, norintys prisijungti prie naujų tinklų, privalo pasirengti vandentiekio įvadų ir (ar) buitinių nuotekų išvadų projektus. Parengus projektus galima vykdyti prisijungimo darbus.

            Kilus klausymas skambinti: 8 (346) 51 664

            Prašymus siųsti elektroniniu paštu: a.masikonis@kaisiadoriuvandenys.lt

UAB ,,Kaišiadorių vandenys” administracija

X