Naujienos

Informacija Kaišiadorių rajono gyventojams !

Siekdami suregistruoti visus prie vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų prisijungusius vartotojus, UAB „Kaišiadorių vandenys“ kviečia iki 2024-05-31 gyventojus kreiptis į bendrovę ir pranešti apie savavališką prisijungimą prie centralizuoto vandentiekio, buitinio ar paviršinio nuotekų tvarkymo tinklo. Pasinaudojusieji šia galimybe išvengs sankcijų, gaus visą reikalingą įmonės specialistų pagalbą ir galės iškart teisėtai naudotis paslaugomis, o būtinus dokumentus susitvarkyti kaip galima per trumpiausią laikotarpį.

Gyventojai, dėl įvairių priežasčių tapę neteisėtais klientais, toliau galės naudotis centralizuoto vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo tinklais. Laikinai nuotekų tvarkymo paslauga bus teikiama ir tiems klientams, kurie prie centralizuoto nuotakyno dabar yra savavališkai prijungę savo paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Tikimasi, kad ši galimybė leis patikslinti realiai aptarnaujamų klientų skaičių, o tai įmonei padės tinkamai planuoti tinklų plėtrą ir mažinti patiriamus nuostolius.

Siekdama nustatyti neteisėtus prisijungimo atvejus bendrovė nuolat atlieka atskirų tinklo zonų nuostolių ir infiltracijos duomenų stebėjimą bei analizę, kuri rodo vis dar per didelius neapskaitomo vandens ir nuotekų kiekius. Nuo 2024 m. bendrovė planuoja naudoti specialią įrangą, su kuria bus nustatomi nelegalūs lietaus nuotekų tinklų prisijungimai į buitinių nuotekų tinklus.

Pažymime, kad drenažo pajungimas (iš rūsio, nuo teritorijos, apie statinius ir pan.) į buitinių nuotekų tinklus taip pat laikomas neteisėtu.

Pranešti apie savavališką prisijungimą prie UAB „Kaišiadorių vandenys“ tinklų galima atvykus į bendrovės Abonentų skyrių (Gedimino g. 137A, Kaišiadorys) arba susisiekus el. paštu info@kaisiadoriuvandenys.lt. Gyventojai sutarties surašymui turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Nuosavybės teisę į pastatą (namą, namo dalį, patalpas) ir (arba) nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Tinklo geodezinę išpildomąją nuotrauką (jei turi);

Po 2024-05-31 nustačius nelegalų prisijungimą prie tinklų gyventojams ar ūkio subjektams bus taikomos sankcijos. Pažeidėjams teks susimokėti nuo keliasdešimties eurų iki ne vieną tūkstantį eurų siekiančias sąskaitas, kurios apskaičiuojamos taikant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2006-12-29 įsakymo Nr. D1-629 (galiojanti redakcija 2024-01-18) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles. Nelegaliai prisijungę prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų Bendrovei susimoka tik už suteiktas paslaugas, kuriomis naudojosi, tačiau visais atvejais apie savavališkus prisijungimus yra perduodama savivaldybei, kuri gali pradėti administracinę teiseną.

X