Naujienos

SPRENDIMAS DĖL „KAIŠIADORIŲ VANDENYS" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ 2022 m. spalio 13 d. raštą Nr. S-24 „Dėl UAB „Kaišiadorių vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendžia nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (be PVM) pagal sprendimą Nr. V17E-290.

V17E-290 sprendimo priedas

UAB „Kaišiadorių vandenys“ administracija

X