ES projektai

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ 05.3.2-APVA-R-014-21-0009

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“

05.3.2-APVA-R-014-21-0009

Projekto tikslas - padidinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą.

Baigta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Žaslių seniūnijoje

UAB „Kaišiadorių vandenys“ išsprendė Žaslių seniūnijoje buvusias vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo problemas, kadangi seni tinklai buvo susidėvėję, vamzdžių skersmenys per maži. Dažnos avarijos keldavo nemažai nepatogumų vietos gyventojams. UAB „Kaišiadorių vandenys“ atliko tinklų klojimo darbus ir tinkamai panaudojo Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Projekto partnerės – Kaišiadorių rajono savivaldybės – skiriamas lėšas.

2019 m. rugsėjo 4 d. UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir UAB „Gensera“ pasirašė Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje" rangos darbų sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Žaslių seniūnijoje.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir UAB „Gensera“ darbų sutarties vertė – 2.163.238,00 Eur. Iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondų lėšų UAB „Kaišiadorių vandenys“ skirta apie 64 proc. sutarčiai realizuoti reikiamos sumos. Kitą reikiamų lėšų dalį apmokėjo UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir Projekto partnerė – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Žaslių seniūnijoje paklota 16,08 km naujų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, todėl 323 vietos gyventojams sudaryta galimybė prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų, o 416 gyventojų pagerės nuotekų surinkimas.

Darbai baigti, 2021 m. balandžio 20 d. pasirašyta Statybos užbaigimo deklaracija.

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai" 2015-08-14 d. pasirašyta su jungtinės veiklos partneriais UAB „Irdaiva" (pagr.partneris), UAB „KRS", UAB „Požeminės linijos", sutarties vertė. Darbai baigti 2015-12-29 d. Rekonstruota 9,84 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų Kaišiadoryse.

Galimybė plėtoti gyventojų aprūpinimą reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą, didinti vandentvarkos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, mažinti aplinkos užterštumą suteikia Europos Sąjungos parama – 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt

UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ragina Žaslių seniūnijos gyventojus kreiptis dėl centralizuotų vandens tiekimo ir  nuotekų surinkimo paslaugų sutarčių sudarymo. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į UAB „Kaišiadorių vandenys“ vyr. inžinierių Algirdą Masikonį mob. +370 682 60 370 ar el. p. a.masikonis@kaisiadoriuvandenys.lt

 

X